Lånemäklaren
InformationFörsämra inte din kreditvärdighet!
Skriv ner

Försämra inte din kreditvärdighet!

Enbart en kreditupplysning registreras!

Publicerat: 13. aug. 2019

Kreditupplysning – Allt du behöver veta

De allra flesta har någon gång råkat ut för en kreditupplysning. Inte allt för sällan inträffar detta i samband med ingångna abonnemangsavtal, fakturaköp eller avbetalningslösningar. I korta drag kan man säga att en kreditupplysning är ett beslutsunderlag för kreditgivaren, ett beslutsunderlag som ger en riskbild av den potentiella kunden och som ska ligga grund till att rätt beslut fattas.

En person som alltid har skött sina ekonomiska åtaganden, anses vara relativt riskfri att ställa ut krediter till. Om personen däremot har en historia av betalningsanmärkningar och andra ekonomiska problem, visar kreditbedömningen en betydligt större riskbild. Kreditupplysningen talar inte om vilka beslut som ska fattas, men den kan lämna råd och rekommendationer.

Kreditupplysningsföretag finns främst av två olika skäl, finansiella samt logistiska. De finansiella skälen är uppenbara då de minskar riskerna för kreditförluster hos kreditgivaren. Rent logistiskt sörjer företagen för en smidig process för såväl kreditgivaren som kredittagaren, då det hade tagit allt för lång tid för kreditgivaren att kontrollera alla sina kunder.

Oftast är det ekonomiska förhållanden som kreditupplysningen innehåller, men även annan information som civilstatus och boendesituation kan ingå. I de allra flesta fall görs upplysningen genom att kreditgivaren kopplar upp sig mot kreditupplysningsföretagets register och att informationen tillhandahålls därifrån. Andra medier finns också, men är inte lika vanliga.

Hur mycket vill du låna?

Lånebelopp:200 000 kr
200000
Återbetalningsperiod:8 år
8
Månadskostnad:
från 3 032 kr *

* Ränteexempel: Uppläggningsavgift och aviavgift: 530 kr.
Lån 200 000 kr med 9,90% nom. ränta över 8 år
ger en effektiv ränta på 10,40%. Totalt 291 098 kr.

Räntan sätts individuellt.